Entrevista a Jaume Rifà (21/04/2012)

Entrevista a Jaume Rifà, historiador local, amb motiu de la publicació del seu llibret sobre les masies.

Realitzada per Xavier Pau i Jèssica Valldeoriola